BSO de Heiweg, locatie Citroenvlinderstraat


De opvang locatie van BSO de Heiweg, locatie Citroenvlinderstraat is gevestigd aan Citroenvlinderstraat 46 te Nijmegen.


Deze locatie richt zich op de basisscholen De Akker en Brakkenstein. Dit betekent dat voor naschoolse opvang de kinderen van de basisscholen De Akker en Brakkenstein op school opgehaald worden en dat de kinderen voor de voorschoolse opvang vanuit de BSO naar de basisscholen De Akker en Brakkenstein gebracht worden.


De locatie van deze BSO bevindt zich in een gedeelte van een oud schoolgebouw met diverse binnenruimtes en rondom het gebouw verschillende plekken met buitenspeel-ruimtes met elk een eigen functionaliteit.


BSO de Heiweg heeft daarnaast nog een extra buitenterrein erbij aan de Heiweg. Dit buitenterrein is alleen gericht op het buiten spelen / struinen in de natuur tijdens alle opvangdagen. Het bedenken van een nieuwe naam voor dit terrein is in samenspraak gegaan met de kinderen door middel van een stemming en daaruit is als winnaar de naam "Fantasieterrein" uit gekomen!